خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی) (page 3)

مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)

رفتار سازماني يك رشته علمي که مجموعه اي از مفاهيم و اصطلاحات را براي توضيح و تبيين رفتار انسانها در سازمانها ، فراهم مي کند. به عنوان مثال رفتار سازماني به رضايت شغلي ، طرز تلقي افراد از کار و محل کارشان توجيه بسيار دارد. رفتار سازماني به عملكرد و رضايت شغلي کارکان توجه ويژه دارد و موضوعاتي چون رفتار اخلاقي ، بهبود بهره وري ، استفاده از تكنولوژي و محصولات و خدمات ، تنوع نيروي کار و مزيت رقابتي در اقتصاد جهاني را در بر مي گيرد.

پرسشنامه شبکه های ارتباطات

 پرسشنامه شبکه های ارتباطات   هدف پرسشنامه : تعیین میزان اثربخشی شبکه های ارتباطات. نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر مشخص کنید هر کدام از جملات زیر به چه میزان رفتار شما را توصیف می‌کند. توصیف نمی‌کند:1        2    3    4    5: توصیف می‌کند توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی

پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی   هدف پرسشنامه :هدف از این پرسشنامه، بررسی تأثیر غیر کلامی بر ارتباطات بین اشخاص می‌باشد. هدف دیگر، نشان دادن گوناگونی علائم غیر شفاهی است که بر کیفیت و اثربخشی ارتباطات بین اشخاص تأثیر می گذارد.   نحوه تکمیل : تصور کنید که شما با افرادی در حال گفتگو هستید. آنها رفتارهای غیر شفاهی زیر را نشان می‌دهند. در نظر بگیرید هر کدام به ترتیب رفتاری را از …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن

 پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن   هدف پرسشنامه : ارزیابی مهارت‌های گوش دادن.   نحوه تکمیل : به موقعیت دشواری که با شخصی در محیط کار در طول هفته گذشته داشته اید، فکر کنید. آنگاه با توجه به مقیاس زیر، به هر جمله امتیاز دهید:   ۱:در هیچ زمان؛ ۲: به ندرت؛ ۳: نیمی از زمان ها؛ ۴: بیشتر زمان ها؛ ۵: همه زمان ها   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های بین شخصی

پرسشنامه مهارت‌های بین شخصی   هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های بین شخصی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات، با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های برقراری ارتباطات

پرسشنامه مهارت‌های برقراری ارتباطات   هدف پرسشنامه : ارزیابی مهارت‌های برقراری ارتباطات خوب.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات، با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گوش کردن

پرسشنامه گوش کردن   هدف پرسشنامه : بررسی اعتقادات درباره گوش کردن.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات، با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  14   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران

پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران   هدف پرسشنامه : بررسی تفاوت ها در ارتباطات شفاهی بین کارکنان و مدیران.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  13   نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روابط بین شخصی

 پرسشنامه روابط بین شخصی   هدف پرسشنامه :بررسی میزان تمایل به برقراری روابط بین شخصی.   نحوه تکمیل : برای هر کدام از موارد زیر، یکی از گزینه‌های شش گانه را انتخاب کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 6 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  21   نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روابط بین شخصی

پرسشنامه روابط بین شخصی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل به برقراری روابط بین شخصی.   نحوه تکمیل : برای هر کدام از موارد زیر، یکی از گزینه‌های شش گانه را انتخاب کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 6 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  16   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سرمایه رابطه ای

پرسشنامه سرمایه رابطه ای هدف پرسشنامه : بررسی سرمایه ارتباطی ایجاد شده بین شرکاء. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را باهرجمله با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  11   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روابط با همکاران

پرسشنامه روابط با همکاران هدف پرسشنامه : بررسی ارتباطات بین کارکنان سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر کدام از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  14   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیازهای ارتباطی

پرسشنامه نیازهای ارتباطی     هدف پرسشنامه : تعیین نیازهای ارتباطی.   نحوه تکمیل : بین ۰ تا ۹ امتیاز به هر کدام از شش سؤال زیر تخصیص دهید.   توضیحات :   نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نیازهای ارتباطی دارای ۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای ارتباطی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خوب بودن در برقراری ارتباطات

پرسشنامه خوب بودن در برقراری ارتباطات   هدف پرسشنامه :تعیین میزان تمایل به برقراری ارتباطات.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10  نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بازخور

پرسشنامه بازخور هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل به ارائه بازخور.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  18   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های بازخور

پرسشنامه مهارت‌های بازخور هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های ارائه بازخور به افراد.   نحوه تکمیل : بر روی عددی که به بهترین شکل رفتار شما را در باز خوردادن نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 7 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  6   نوع فایل :Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک ارتباطی

پرسشنامه سبک ارتباطی هدف پرسشنامه :بررسی و شناسایی سبک ارتباطی.   نحوه تکمیل : جملات زیر را با دقت بخوانید و با توجه به موارد زیر به آنها امتیاز دهید: 4 = کاملاً ویژگی شما را توصیف می‌کند. 3 = بسیار شبیه به ویژگی شماست. 2 = شبیه به ویژگی شماست. 1 = کمترین شباهت را به شما دارد. هنگامی که به یک جمله امتیازی دادید، برای سه جمله دیگر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتارهای متقابل شخصی عادلانه

پرسشنامه رفتارهای متقابل شخصی عادلانه هدف پرسشنامه : یک عنصر اصلی عدالت رویه ای بر این موضوع تمرکز دارد که اعتقاد افراد در مورد رفتار دیگران (همکاران، رؤسا و سازمان) با آنها چگونه است. پرسشنامه زیر به بررسی این اعتقادات می پردازد.   نحوه تکمیل : تصور کنید سازمان شما مانند همیشه است. آنگاه برای هر کدام از 18 مورد زیر واژه “بله” را اگر جمله، سازمان شما را شرح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان     هدف پرسشنامه : بررسی احساس افراد درباره بازخور و حمایت از استقلال کارکنان. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه بازخور و حمایت از …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خودگشودگی

پرسشنامه خودگشودگی هدف پرسشنامه : بررسی تمایل فرد به خودگشودگی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  28   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت ارتباطات

پرسشنامه کیفیت ارتباطات هدف پرسشنامه : بررسی کیفیت ارتباطات.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  7 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »