خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی) (page 2)

مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)

رفتار سازماني يك رشته علمي که مجموعه اي از مفاهيم و اصطلاحات را براي توضيح و تبيين رفتار انسانها در سازمانها ، فراهم مي کند. به عنوان مثال رفتار سازماني به رضايت شغلي ، طرز تلقي افراد از کار و محل کارشان توجيه بسيار دارد. رفتار سازماني به عملكرد و رضايت شغلي کارکان توجه ويژه دارد و موضوعاتي چون رفتار اخلاقي ، بهبود بهره وري ، استفاده از تكنولوژي و محصولات و خدمات ، تنوع نيروي کار و مزيت رقابتي در اقتصاد جهاني را در بر مي گيرد.

پرسشنامه رهبری تحول گرا(2)

پرسشنامه رهبری تحول گرا(2)   هدف پرسشنامه : بررسی رهبری تحول گرا در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که رهبر من……………..   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  24   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری

پرسشنامه رهبری   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه آیا سازمان شما دچار کمبود رهبری است ؟   نحوه تکمیل : جملات زیر را بخوانید و با توجه به مقیاس زیر به هر جمله امتیاز دهید: 1: صحیح نمی‌باشد؛     2: به ندرت صحیح است؛         3: گاهی صحیح است؛ 4: اغلب صحیح است؛     5: همواره صحیح است   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ویژگی های رهبر

پرسشنامه ویژگی های رهبر   هدف پرسشنامه :بررسی وجود ویژگی های رهبر در فرد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خودرهبری

پرسشنامه خودرهبری   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف خودرهبری در سازمان.   نحوه تکمیل :میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  35   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری چندعاملی

 پرسشنامه رهبری چندعاملی   هدف پرسشنامه : بررسی رهبری چندعاملی در سازمان.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که رهبری در سازمان:   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  39   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شبکه مدیریتی کلارک

پرسشنامه شبکه مدیریتی کلارک   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف تشکیل دهنده شبکه مدیریتی کلارک می باشد.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله،نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری دانشی

 پرسشنامه رهبری دانشی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف رهبری دانشی در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  26   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی رهبر

پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی رهبر   هدف پرسشنامه :  بررسی ارتباط بین عزت نفس رهبر، کفایت نفس، خودشیفتگی و کمال گرایی رهبر.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و 2 گزینه ای  شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  92 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت تحوّل گرا

پرسشنامه مدیریت تحوّل گرا   هدف پرسشنامه :  بررسی ویژگی های مدیریتی اثرگذار بر مدیریت تحوّل گرا.   نحوه تکمیل : لطفاً نظر خود را درباره مدیرتان با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  39   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه رهبران

 پرسشنامه توسعه رهبران   هدف پرسشنامه :پرسشنامه زیر به بررسی میزان آمادگی رهبران ارشد در توسعه سایر رهبران در سازمان‌های شما کمک می کند. این پرسشنامه، شاخصی در اختیار شما قرار می‌دهد که از طریق آن توسعه فعالیت رهبری در سازمان بررسی می‌شود.   نحوه تکمیل : احساس خود را در مورد رخداد هرکدام از عوامل زیر در سازمان خود بیان کنید آنگاه اعداد را با هم جمع کنید تا یک امتیاز …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری   هدف پرسشنامه : بررسی سبک های مختف رهبری از دیدگاه کارکنان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر جمله با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  19   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش های چندگانه در رهبری تحول گرا

پرسشنامه هوش های چندگانه در رهبری تحول گرا   هدف پرسشنامه : تعیین هوش‌های چندگانه در رهبری نحوه تکمیل : میزان وجود هریک از هوش‌های زیر را در وجود خود مشخص کنید   توضیحات :سوالات این پرسشنامه به صورت 5گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  8   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جانشین های رهبری

پرسشنامه جانشین های رهبری   هدف پرسشنامه :این پرسشنامه به تعیین ویژگی های کارکنان و ویژگی های سازمان که وجود رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار را غیر ضروری می‌کند، کمک می‌کند.   نحوه تکمیل : نوع ویژگی هایی که وجود رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) را غیر ضروری می‌کند، مشخص شده است. در آخرین ستون سمت چپ، ویژگی هایی که وجود رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) را در سازمان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمادگی پذیرفتن نقش رهبری

پرسشنامه آمادگی پذیرفتن نقش رهبری   هدف پرسشنامه : بررسی آمادگی برای پذیرفتن نقش رهبری.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، بر روی مقیاس عددی را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، مشخص کنید.   توضیحات :سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20   نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی رابطه رهبر ـ پیرو

پرسشنامه ارزیابی رابطه رهبر ـ پیرو   هدف پرسشنامه : ارزیابی رابطه بین رهبر و پیرو.   نحوه تکمیل : برای هر یک از جملات زیر، بر روی مقیاس، عددی را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد علامت بزنید.   توضیحات :سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزیابی رابطه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خود ارزیابی رهبری

پرسشنامه خود ارزیابی رهبری   هدف پرسشنامه : تعیین سبک رهبری.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، بر روی موردی که مطابق با نظر شماست علامت بزنید.   توضیحات :سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه خود ارزیابی رهبری دارای  ۳۵ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی و پایایی  پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبر خوب بودن

پرسشنامه رهبر خوب بودن   هدف پرسشنامه : تعیین میزان تمایل به نقش رهبری.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات :سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موقعیت های رهبر

پرسشنامه موقعیت های رهبر   هدف پرسشنامه  : تعیین اینکه شما دارای ویژگی های یک مدیر هستید یا ویژگی های یک رهبر.   نحوه تکمیل : جملات زیر را بخوانید و هر کدام را که به بهترین شکل ویژگی شما را تشریح می‌کند، علامت بزنید.   توضیحات :سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نظریه X و Y

پرسشنامه نظریه X و Y   هدف پرسشنامه : داگلاس مک گریگور(1960)، دو مجموعه کلی از ویژگی های مربوط به انگیزه انسانی را بیان کرد. که نظریه X و Y نامیده می شوند که هنوز بخشی از واژه های مدیریت معاصر می‌باشند. جهت یافتن اینکه کدام مجموعه از ویژگی ها شامل حال شما می‌شود، پرسشنامه زیر را کامل کنید.   نحوه تکمیل : هر جفت از جملات را بخوانید و بر روی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

پرسشنامه تعیین سبک رهبری   هدف پرسشنامه : تئوری رهبری اقتضائی (موقعیتی)، چهار سبک اصلی رهبری را مشخص می‌کند. جهت تعیین مناسب ترین سبک با توجه به موقعیت، ابتدا باید سبکی که به آن مستعدتر هستید را درک کنید. این پرسشنامه در ایجاد آگاهی نسبت به این موضوع به شما کمک می‌کند.   نحوه تکمیل : در زیر هشت موقعیت فرضی آورده شده که در آنها باید تصمیمی بگیرید که هم شما …

ادامه مطلب »