خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت صنعتی (page 4)

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی شاخه‌ای از مدیریت است که مدیران نیروی انسانی سازمان‌های صنعتی را تربیت می‌کنند و دارای سه بعد اصلی:
فنی وتکنیکی
مالی
رفتاری و اجتماعی می‌باشد.
به بررسی نحوه قرار گرفتن ماشین آلات و بهره وری آنها توجه دارد. توجه اساسی به واحدهای صنعتی و همچنین کارگرها و نحوه انجام کار و چالش‌های کارگری توجه دارد.

پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار هدف: بررسی مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار. نحوه تکمیل: میزان ایجاد موارد زیر پس از اجرای مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار دارای ۵ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها

پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها هدف: عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار. نحوه تکمیل: میزان تاثیر هر یک از عوامل زیر را در موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید

 پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید هدف: بررسی مهوم چهار مرحله ای تولید از دیدگاه هایس و ویلرایت. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید دارای ۲۹ سوال است .   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب و کار

 پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب و کار هدف : بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر بازمهندسی فرآیند کسب و کار نحوه تکمیل : میزان تاثیر هر یک از موارد زیر را بر بازمهندسی فرآیند کسب و کار با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تولید ناب

 پرسشنامه تولید ناب هدف : بررسی میزان ناب بودن تولید در کارخانه نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده است . و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تولید ناب دارای ۲۰ سوال است . …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید

پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید هدف : بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف استراتژیک تولید نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از موارد زیر را در سازمان خود مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید دارای  ۱۰ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد پیچیدگی

پرسشنامه ابعاد پیچیدگی هدف : بررسی ابعاد مختلف پیچیدگی نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ابعاد پیچیدگی دارای ۱۰ سوال است .   نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و تفسیر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی عملکرد ممیزان

 پرسشنامه ارزیابی عملکرد ممیزان هدف : بررسی عملکرد ممیزان و تعهد آنها به استقلال عمل نحوه تکمیل : پرسشنامه زیر از سه بخش اصلی تشکیل شده است. نظر خود را درباره موارد مطرح شده در هر بخش با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده

 پرسشنامه ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده هدف : ارزیابی خودروهای ساخته شده در کشور نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، نظر خود را درباره کالاهای تولید شده در داخل کشور مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حذف تولید یک کالا

 پرسشنامه حذف تولید یک کالا هدف : بررسی پیامدهای حذف تولید یک کالا نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه حذف تولید یک کالا دارای ۱۲ سوال است . نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شایستگی های مدیران واحد تولید

 پرسشنامه شایستگی های مدیران واحد تولید هدف : بررسی شایستگی های مدیران واحد تولید نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است . پرسشنامه شایستگی های مدیران واحد تولید دارای ۳۵ سوال میباشد . نوع فایل : Word 2007 است.  …

ادامه مطلب »

 پرسشنامه ابعاد سیستم های به هنگام

 پرسشنامه ابعاد سیستم های به هنگام هدف : بررسی ابعاد سیستم های به هنگام نحوه تکمیل : در پرسشنامه زیر، ابعاد مختلف سیستم به هنگام (JIT) ارائه شده است. میزان توجه به هر یک از این ابعاد را در سازمان خود مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ابعاد سیستم های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT)

 پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT) هدف : بررسی عملکرد سیستم به هنگام نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT) دارای ۱۵ سوال است.  نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد مدیریت تولید و عملیات

پرسشنامه عملکرد مدیریت تولید و عملیات هدف : تعیین میزان توانایی کارکردن در محیط مدیریت تولید و عملیات نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه عملکرد مدیریت تولید و عملیات دارای  ۱۰ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند

 پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند هدف : بررسی سطح ریسک بالقوه در فعالیت‌های بازمهندسی فرآیند کسب و کار نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استمرار کسب و کار در دوره بازسازی ساختمان

 پرسشنامه استمرار کسب و کار در دوره بازسازی ساختمان هدف : بررسی میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر استمرار کسب و کار در طول دوره بازسازی ساختمان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از عوامل زیر در طول دوره بازسازی ساختمان با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید

پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید هدف : هدف از این پرسشنامه، بررسی میزان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در تکنولوژی پیشرفته تولید و همچنین بررسی میزان سرمایه‌گذاری در موضوعات اداری مربوط به تکنولوژی پیشرفته تولید در سازمان می‌باشد. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ و ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید

پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید هدف : بررسی میزان توجه به واحد تولید نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید  دارای ۴ سوال است.  نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »