خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت مالی (page 3)

مدیریت مالی

مدیریت مالی: مدیریت اثربخش و کارا پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است (به عنوان مثال بودجه بندی سرمایه‌ای). این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر می‌گیرد. همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است.تعریف مدیریت مالی: مدیریت مالی مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است.

پرسشنامه روش های تامین مالی

 پرسشنامه روش های تامین مالی   هدف پرسشنامه : بررسی روش های تامین مالی سازمان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کاملا تشریح شده است.  پرسشنامه روش های تامین مالی دارای ۱۹ سوال است. و نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی   هدف پرسشنامه : این پرسشنامه، به ارزیابی اثربخشی مؤسسات مالی می پردازد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که نظر شما را به خوبی توصیف می‌کند، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی دارای ۱۷ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »