خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت آموزشی (page 2)

مدیریت آموزشی

رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی:مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی‌مابین آنها در سازمانهای آموزشی است.

پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی

پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی   هدف: ایجاد تحول در زندگی دانش‌آموزان از طریق ایجاد آمادگی در مربیانی که دارای دانش، و مهارت‌ها برای حمایت از یادگیری تمامی دانش‌آموزان هستند، هدف اصلی آموزش است. این مهارت‌ها به وسیله دانشگاه ایالتی آیداهو  طراحی شده است که دانش محتوایی، دانش محتوایی روشهای معلمی، دانش و مهارت‌های روش معلمی و حرفه‌ای، منش‌ها و توانایی انجام فعالیت‌های حرفه‌ای که بر تمامی دانش‌آموزان تاًثیر مثبت دارد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان

پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان   هدف: کدهای اخلاقی معلمان، رفتار حرفه‌ای آموزگاران در ایالت جورجیا را مشخص می‌کند و بعنوان راهنمای رفتار اخلاقی عمل می‌کند. کمیسیون استانداردهای حرفه‌ای، استانداردهایی را انتخاب نموده که به‌طور کلی انعکاس‌دهنده رفتار مورد قبول در حرفه آموزشی است. این کدهای اخلاقی، سلامتی، ایمنی و به‌طور کلی رفاه دانش‌آموزان و معلمان را تأمین نموده و شهروندان ایالت جورجیا را از پاسخگویی در درون حرفه آموزشی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه‌ای معلمان جدید

پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه‌ای معلمان جدید هدف: گروه استانداردهای حرفه‌ای آموزشی در ایالت کنتاکی آمریکا برای آمادگی و ارائه گواهینامه به معلمان، استانداردهای نه‌گانه‌ای را در ژوئن ۱۹۹۳ میلادی طراحی نموده و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ میلادی نیز آن را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار داده است. این استانداردها عبارتند از:استاندارد اول: طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی آموزشی،استاندارد دوم: ایجاد و حفظ جو یادگیری،استاندارد سوم: اجراء و انجام تدریس،استاندارد چهارم: سنجش …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی

پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی   هدف: استانداردهای معلم جدید درایالت کنتاکی تا اندازه‌ای وظایفی که باید بوسیله معلم انجام شود را شرح می‌دهد (برنامه، تدریس، ارزیابی یادگیری، ارزیابی نحوه تدریس). هریک از استانداردهای معلم جدید شامل یک عبارت استاندارد کلی است که دارای مجموعه‌ای از معیارهای عملکرد است که باید در قضاوت کیفیت عملکرد متقاضیان معلمان سال اول که با وظایف آموزشی خاصی عرضه شده است، مورد استفاده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش‌آموزان

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش‌آموزان     هدف: انجمن‌های آموزش حرفه‌ای برای ایجاد استانداردهایی را بر اساس معیارهای فدراسیون آمریکایی شورای ملی معلمان ایجاد نموده است تا شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش‌آموزان را مورد ارزیابی قرار دهد.   نحوه تکمیل: هر کدام از این استانداردها بیانگر انتظارات برای دانش و مهارت ارزیابی معلم است که یک معلم باید آنها را دارا باشد، به‌طوریکه بتواند درهفت حوزه‌ای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش‌آموزان

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش‌آموزان   هدف: انجمن‌های آموزش حرفه‌ای در سال ۱۹۸۷میلادی برای ایجاد استانداردهایی جهت ارزیابی شایستگی معلمان بر اساس معیارهای فدراسیون آمریکایی شورای ملی معلمان بوجود آمد تا فواید بالقوه آموزشی ناشی از ارزیابی دانش‌آموزان کاملاً تشخیص داده شود. این کمیته که جهت این پروژه منصوب شده بود، کارش را در سال ۱۹۹۰ با تجدید‌نظرهایی در پیش‌نویس‌های قبلی توسط اعضای سنجش، تعلیم، آماده‌سازی معلمان و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کانون کنترل معلم

پرسشنامه کانون کنترل معلم    هدف: بررسی کانون کنترل معلم.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، یکی از دو گزینه که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کانون کنترل معلم  دارای  ۲۵ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین   هدف: بررسی عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین.   نحوه تکمیل: میزان استرسی که هر یک از عوامل زیر ایجاد می‌کنند را تعیین کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای درمعلمین  دارای   ۱۶ …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه گزارش اولیا یا معلمین از حس همدلی/ همدردی بچه ها

پرسشنامه گزارش اولیا یا معلمین از حس همدلی/ همدردی بچه ها هدف: بررسی احساس همدلی/ همدردی در بچه ها. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از جملات، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه گزارش اولیاء (یا معلمین) از احساس همدلی همدردی بچه ها به صورت پمج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک رهبری معلم

پرسشنامه سبک رهبری معلم   هدف: این پرسشنامه به ارزیابی سبک رهبری معلم، رضایت کلاس و وضوح نقش دانش‌آموزان می‌پردازد.   نحوه تکمیل: برای هر یک از موارد، از مقیاس رتبه بندی زیر جهت مشخص کردن پاسخی که به بهترین شکل احساس شما را بیان می‌کند، استفاده کنید. ۱ = کاملاً مخالفم            ۲ = مخالفم ۳ = نه موافقم نه مخالفم        ۴ = موافقم ۵ = کاملاً …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استانداردهای مدیران مدرسه

پرسشنامه استانداردهای مدیران مدرسه   هدف: در سال ۱۹۹۸ میلادی، استانداردهایی از سوی هیأت آموزشی شهر نیویورک برای مدیران مدارس دولتی شهر نیویورک تعیین شده است که این استانداردها عبارتند از: ۱٫ استاندارد اول: رهبری آموزشی ۲٫ استاندارد دوم: توسعه حرفه‌ای ۳٫ استانداردسوم: مدیریت و رهبری سازمانی ۴٫ استاندارد چهارم: خدمات حمایتی دانش‌آموز ۵٫ استاندارد پنجم: مشارکت و برقراری ارتباط بین والدین و مدرسه ۶٫ استاندارد ششم: تکنولوژی (Emerson, 2003, …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه     هدف: بررسی میزان اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه.   نحوه تکمیل: میزان موافقت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اهمیت ویژگیهای مرتبط …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی

پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی   هدف: این پرسشنامه باید توسط مدارسی که دارای دورة پیش‌دبستانی هستند کامل شود(Commission on Elementary and Middle schools, 2002, P. 9-11)   نحوه تکمیل: برای سنجش هر یک از ابعاد مدیریت در مدارس پیش‌دبستانی از دو گزینه ی تحقق یافته و تحقق نیافته استفاده کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه هدف: بررسی نگرش‌ها درباره مدیریت مدرسه.   نحوه تکمیل پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه :میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه

پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه   هدف: ارزیابی فرهنگ یادگیری درمدرسه.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فرهنگ یادگیری در …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه

پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه   هدف: ارزیابی مهارت‌های سرپرستی مدیران در مدرسه.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، مشخص کنید که هر مهارت به چه میزان در شما وجود دارد؟   توضیحات : سوالات پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مهارت های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس

پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس   مجموعه پرسشنامه های ارائه شده در این بخش برگرفته از چک لیست استانداردها در مدارس و دانشکده ها می‌باشد که در سال ۲۰۰۳- ۲۰۰۲ ایجاد شده است. این مجموعه با نگاهی جامع، به بررسی استاندارد های سازمانی مختلف در مدارس می پردازد. این استاندارد ها به شرح زیر می باشند: –     استاندارد ۱: بهبود مستمر مدرسه؛ –     استاندارد ۲: باورها و ماموریت؛ –     استاندارد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو مدرسه

پرسشنامه جو مدرسه   هدف: بررسی جو مدرسه.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از سؤالات پرسشنامه، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه جو مدرسه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه جو مدرسه دارای  ۳۰ سوال و  نوع فایل : Word 2007 می باشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت

پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت   هدف: بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به کیفیت در مدرسه.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامهپرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت به صورت۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه   هدف: بررسی میزان توجه به برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه به صورت۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک …

ادامه مطلب »