خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت بازرگانی (page 3)

مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد .

پرسشنامه خدمات مشتری

پرسشنامه خدمات مشتری هدف پرسشنامه : بررسی اینکه آیا شما در برخورد تلفنی با مشتری، خوب رفتار می‌کنید یا خیر. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از جملات، رفتار تلفنی خود را با توجه به موارد زیر رتبه بندی کنید: ۱: همیشه ۲: معمول ۳: گاهی ۴: به ندرت ۵: هرگز توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری

 پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری هدف پرسشنامه : بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن هدف پرسشنامه : بررسی رضایت مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن دارای ۹ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور

پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور هدف پرسشنامه : بررسی رابطه بین مشتری و مشاور نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور دارای ۲۲ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری هدف : بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

 پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات هدف : بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از سؤالات، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات دارای ۱۳ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

 پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان هدف : بررسی میزان وفاداری مشتری به خدمات سازمان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان دارای ۱۲ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری

پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری هدف : ارزیابی عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتریان. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، انتخاب کنید. توضیحات : ۲۱ مورد از سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای و ۵ سوال به صورت تشریحی طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی سوالات ۵ گزینه ای و نحوه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری

 پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری هدف: بررسی میزان توجه سازمان به حفاظت و مراقبت از مشتریان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به زیر مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری دارای ۱۲ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مشتری مداری

 پرسشنامه مشتری مداری هدف : فناوری می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان یک سازمان را افزایش دهد. اما هیچ فناوری نمی‌تواند اثرات نگرش ضعیف نسبت به خدمات ارائه شده به مشتری را از بین ببرد. پرسشنامه زیر جهت درک گرایش شما به سمت مشتری مداری طراحی شده است. نحوه تکمیل : به سؤالات پرسشنامه با توجه به مقیاس زیر پاسخ دهید. ۱= هرگز ۲= کمی ۳= به طور متوسط ۴= بسیار …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیازهای مشتریان

 پرسشنامه نیازهای مشتریان هدف پرسشنامه  : بررسی نیازهای مشتریان به‌ منحصر به فرد بودن نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نیازهای مشتریان دارای ۱۶ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مشتری گرایی

 پرسشنامه مشتری گرایی هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش های مدیریتی نسبت به مشتری گرایی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه مشتری گرایی دارای ۲۱ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی

 پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی نحوه تکمیل : میزان تاثیر اینترنت را بر هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی دارای ۳۰ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های بازاریابی

پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر اجرای استراتژی‌های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی

پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی میزان گرایش و تمایل سازمان به محیط رقابتی و فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی

پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی هدف: بررسی ایجاد اتحاد استراتژیک بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی دارای ۹ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. کاربرد : پایان نامه های مقطع کارشناسی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی میزان دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی هدف پرسشنامه  :  ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استراتژی بازاریابی نحوه تکمیل : در این پرسشنامه مجموعه مواردی جهت توسعه استراتژی بازاریابی بیان شده است. میزان توجه سازمان به هر یک از این موارد را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه …

ادامه مطلب »