خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت بازرگانی (page 2)

مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد .

پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات

 پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات هدف پرسشنامه : بررسی دلایل توجه به تبلیغات و نادیده گرفتن تبلیغات نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات دارای ۲۰ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات

 پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات هدف پرسشنامه : بررسی نگرش‌ها نسبت به تبلیغات نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات دارای ۳۰ سوال است.  نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکتهای چند ملیتی

پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکتهای چند ملیتی هدف: بررسی تاثیر تبلیغات متحرک بر برند سازمان. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکتهای چند ملیتی دارای ۱۸ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات

پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به تبلیغات و جهان شمول بودن آن. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات دارای ۷ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات

پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات هدف: بررسی نگرش ها در زمینه تبلیغات. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جملا، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات دارای ۱۰ سوال است. نوع فایل Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی

پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی هدف: بررسی کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جملا، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی دارای ۱۴ سوال است. نوع فایل Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فروشنده حرفه ای

پرسشنامه فروشنده حرفه ای هدف: بررسی ویژگی های یک فروشنده حرفه ای. نحوه تکمیل: با توجه به طیف مشخص کنید که هر یک از ویژگی های زیر در هنگام فروش، چه مقدار در شما وجود دارد. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فروشنده حرفه ای دارای ۳۱ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان

پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان هدف: بررسی توانایی فروشندگان در ارائه سخنرانی ها و مشارکت در جلسات گروهی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان دارای ۲۴ سوال است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری

پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری هدف: بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری دارای ۱۹ سوال است. نوع فایل Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی

پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی هدف: بررسی عوامل تعیین رضایت در مذاکرات فروش با خریداران خارجی. نحوه تکمیل: پس ازمطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی  ۱۲۲ سوال است. نوع فایل Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر فروش

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر فروش هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر فروش. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده  است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل اثرگذار بر فروش دارای ۱۱ سوال است. نوع فایل Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان

پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان هدف: بررسی میزان رضایت شغلی فروشندگان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان دارای ۱۶ سوال است. نوع فایل Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت فروش

پرسشنامه مدیریت فروش هدف: بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به مدیریت فروش. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت فروش دارای ۶۵ سوال است. نوع فایل :Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شکایات مشتری

پرسشنامه شکایات مشتری هدف: بررسی شکایات انجام شده توسط مشتری. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه­ ای که نظر شما را به خوبی توصیف می­کند، علامت بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه شکایات مشتری دارای ۱۱ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان

 پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان هدف : بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویژه با مشتریان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان دارای ۱۸ سوال است. …

ادامه مطلب »

 پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری

 پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری هدف پرسشنامه : بررسی وفاداری مشتری نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری دارای ۲۴ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان هدف : بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان دارای ۲۹ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان هدف : بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شرکت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می‌کنند. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رفتار اخلاقی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری

 پرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری هدف پرسشنامه : بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران هایی که غذاهای آماده ارائه می‌کنند. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارزیابی رستوران …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ناخشنودی مشتری

پرسشنامه ناخشنودی مشتری هدف پرسشنامه : اینکه آیا شما از روش های ایجاد آرامش در مشتریان ناراحت آگاهی دارید یا خیر. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از فنون زیر، اگر آن فن را در بیشتر از ۹۵ درصد زمان ها انجام می دهید، امتیاز ۱ و اگر نیاز به ایجاد بهبود در این فن ارائه خدمت به مشتری می بینید، امتیاز ۲ بدهید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت …

ادامه مطلب »