خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد .

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی هدف پرسشنامه : ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات نحوه تکمیل : میزان اهمیت عوامل زیر در تصمیم گیری جهت صادرات به یک بازار خارجی را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی دارای ۵۹ سوال است . نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

 پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی هدف پرسشنامه : بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازارهای صنعتی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی دارای ۲۵ سوال است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

 پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا هدف پرسشنامه : تعیین اهمیت عواملی که بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا تاثیر می گذارد نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در واردات کالا مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع صادرات

 پرسشنامه موانع صادرات هدف پرسشنامه : بررسی موانع موجود در صادرات کالا نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه موانع صادرات دارای ۳۰ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و تفسیر نتایج  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان   پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان(هدف پرسشنامه) : بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادرکنندگان نحوه تکمیل:میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات : 27 نوع فایل : Word 2007 پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان هدف پرسشنامه : بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان دارای ۳۲ سوال است.   نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

 پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات   هدف پرسشنامه : بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 12   نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

 پرسشنامه  قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی     هدف پرسشنامه : بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی   نحوه تکمیل : میزان تاثیر هر یک از عوامل زیر را در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات

 پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات   هدف پرسشنامه : بررسی مسائل مربوط به صادرات   نحوه تکمیل : تاثیر هر یک از موارد زیر را بر صادرات مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 9 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا

پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا   هدف پرسشنامه : ارزیابی کیفیت خدمات مبوط به سفارشات و دریافت کالا   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 33   نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خرید از اینترنت

 پرسشنامه خرید از اینترنت   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات  پرسشنامه خرید از اینترنت به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه خرید از اینترنت دارای  ۱۹ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

 پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند   نحوه تکمیل : لطفاً نظر خود را درباره کالاهای وارداتی با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 28   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

 پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش‌ها نسبت به خرید از فروشگاه   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 18   نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش درک شده خرید

 پرسشنامه ارزش درک شده خرید   هدف پرسشنامه : بررسی میزان ارزش درک شده از خرید   نحوه تکمیل : موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 15   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

 پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام   هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه به اقدامات خرید به هنگام   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 20   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 22   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند تجاری سازمان   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 20   نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

 پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند   هدف پرسشنامه : بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 25   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

 پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی   هدف پرسشنامه : سنجش تصویر برند شرکت‌های خصوصی   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 23   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برند سازمان

پرسشنامه برند سازمان   هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه به برند سازمانی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه برند سازمان دارای  ۱۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   …

ادامه مطلب »