خانه / پرسشنامه روانشناسی / پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF)

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF)

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF)

فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL- BREF) با ادغام برخی از حیطه ها و حذف تعدادی از سوالات فرم WHOQOL -100 ایجاد شده است.

پژوهش ها نشان داده اند که دو فرم این پرسشنامه، با همدیگر همخوانی رضایت بخشی دارند. این پرسشنامه در ایران توسط نجات و همکاران (۱۳۸۵) استاندارد سازی شده است.

پرسشنامه WHOQOL- BREF چهار حیطه سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط را با ۲۴ سوال می سنجد.

در ضمن پرسشنامه دو سوال دیگر دارد که به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارند و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند.

این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال دارد.

فایل این پرسشنامه به صورت word  میباشد.

 پس از انجام محاسبه های لازم در هر حیطه امتیازی معادل ۲۰-۴ برای هر حیطه به تفکیک، بدست خواهد آمد که در آن ۴ نشانه بدترین و ۲۰ نشانه بهترین وضعیت حیطه مورد نظر است.

این امتیازها قابل تبدیل به امتیازی با دامنه ۰-۱۰۰ می باشند. چهار خرده مقیاس این پرسشنامه سلامت جسمانی شامل(، روانشناختی، روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت هر کدام دارای چندعبارت می باشند؛ که هر یک از آنها سؤال‌های خاصی را در بر می گیرد.

خرده مقیاس ها وعبارت‌های مربوطه عبارت اند از:

۱-سلامت جسمانی:  شامل فعالیتهای روزمره زندگی،  وابستگی به مواد دارویی و کمک های پژشکی ، انرژی و خستگی، تحرک، درد و ناراحتی، خواب و استراحت و ظرفیت کار می باشد و پرسش های (۳، ۴، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸) را شامل می شود و بیشترین وکمترین برای این خرده مقیاس برابر است با ۳۵ و ۷٫

۲-سلامت روانشناختی: شامل تصور بدنی و ظاهر، اساسات منفی، عزت نفس، باورهای شخصی، مذهب، تفکر ، یادگیری است که پرسش های (۵، ۶، ۷، ۱۱، ۱۹ و ۲۶) را شامل می شود و بیشترین وکمترین نمره ممکن است برای این خرده مقیاس برابراست با ۳۰ و ۶٫

۳-روابط اجتماعی: شامل روابط شخصی، حمایت اجتماعی و فعالیت جنسی است که پرسش های (۲۰، ۲۱ و ۲۲) را شامل می شود و بیشترین و کمترین نمره ممکن برای این خرده مقیاس برابراست با ۱۵ و ۳٫

۴-سلامت محیطی: شامل منابع مالی، آزادی، امنیت فیزیکی و بهداشتی، مراقبت های اجتماعی، فرصت هایی برای دستیابی به اطلاعات و اوقات فراغت است که پرسش های (۸، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۲۳، ۲۴، ۲۵) را شامل می شود و بیشترین و کمترین نمره ممکن برای این خرده مقیاس برابر است با ۴۰ و ۸٫

اعتبار و پایایی :این پرسشنامه در ایران توسط نجات و همکاران (۱۳۸۵) اجرا و هنجار یابی شده است.

بر اساس نتایج این هنجار یابی، مشخصات روانسنجی گونه ایرانی این پرسشنامه نشان داده است که این ابزار می تواند در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

 برای دانلود دیگر پرسشنامه های روانشناسی روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *