خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت امور عمومی و دولتی / پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه حکومت محلی

پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه حکومت محلی

 پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه حکومت محلی

هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش‌ها نسبت به حکومت های محلی.

نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه حکومت محلی دارای ۱۰ سوال است.

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه حکومت محلی :

برای گزینه های کاملاَ موافقم ۵ امتیاز ، برای گزینه های موافقم ۴ ، برای گزینه های نه موافقم نه مخالفم ۳،  برای گزینه های مخالفم ۲ امتیاز و برای گزینه های کاملاَ مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید .

امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید : 

  • عملکرد اقتصادی – ملی کشور: موارد ۱تا ۵

  • نگرش ها در زمینه نیاز به توسعه مدیریت بین مدیران سازمان های محلی : موارد ۶ تا ۱۰

تفسیر نتایج :

مجموع امتیازات خودرا محاسبه کنید:

  • امتیاز ۵۰ – ۳۵ : نشان دهنده نگرش مثبت به حکومت های محلی می باشد .

  • امتیاز ۳۵- ۲۰ : نشان م یدهد که نگرش ها به حکومت محلی تا حدودی مثبت می باشد .

  • امتیاز زیر ۲۰ : نشان دهنده نگرش منفی به حکومت محلی است .

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *