خانه / پرسشنامه مدیریت / روانشناسی سازمانی / پرسشنامه معنویت در کار 2

پرسشنامه معنویت در کار 2

 پرسشنامه معنویت در کار 2

 

هدف پرسشنامه : بررسی فرهنگ سازمان به عنوان مبنایی برای معنویت در کار.

 

نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

تعداد سوالات:  25

 

نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلد چهارم، انتشارات راه‌دان، تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *