پرسشنامه مدیریت تحوّل گرا

پرسشنامه مدیریت تحوّل گرا

 

هدف پرسشنامه :  بررسی ویژگی های مدیریتی اثرگذار بر مدیریت تحوّل گرا.

 

نحوه تکمیل : لطفاً نظر خود را درباره مدیرتان با توجه به طیف بیان کنید.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

تعداد سوالات:  39

 

نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *