خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت منابع انسانی / پرسشنامه مدل ویژگی های شغل

پرسشنامه مدل ویژگی های شغل

 پرسشنامه مدل ویژگی های شغل

 

هدف پرسشنامه : جهت سنجش امتیاز بالقوه انگیزش برای یک شغل، محققین، تحقیق شناختی شغل را توسعه داده اند. این تحقیق دارای یک پرسشنامه طولانی است که مدت زمان قابل توجهی جهت تکمیل و تحلیل آن مورد نیاز است.

 

نحوه تکمیل : این پرسشنامه را برای شغلی که اکنون در آن مشغول هستید پر کنید. تحقیق شناختی شغل را فرد شاغل باید تکمیل کند نه فرد مشاهده کننده. برای هر کدام از 12 مورد، مشخص کنید که آیا یک توصیف صحیح یا غیر صحیح از شغل می‌باشد و با استفاه از مقیاس زیر به آن رتبه دهید:

1: بسیار غیرصحیح        2: در اکثر موارد غیر صحیح
3: تا حدودی غیر صحیح        4: نا معین
5: تا حدودی صحیح        6: در اکثر موارد صحیح
7: بسیار صحیح

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 7 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

تعداد سوالات:  12

 

نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *