خانه / پرسشنامه مدیریت / روانشناسی سازمانی / پرسشنامه فعالیت های کاری

پرسشنامه فعالیت های کاری

 پرسشنامه فعالیت های کاری

 

هدف پرسشنامه : بررسی فعالیت های انجام شده جهت رشد و توسعه کارکنان.

 

نحوه تکمیل : با توجه به طیف مشخص کنید که هر کدام از فعالیت های کاری زیر به چه میزان در سازمان شما انجام می‌شود؟

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.

 

تعداد سوالات:  8

 

نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلد پنجم، انتشارات راه‌دان، تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *