خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت صنعتی / پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها

پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها

پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها

هدف: عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار.

نحوه تکمیل: میزان تاثیر هر یک از عوامل زیر را در موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.

و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها دارای ۱۹ سوال است .

 

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی و تفسیر نتایج پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها :

برای هر گزینه خیلی زیاد ۵، زیاد ۴، متوسط ۳، کم ۲ و خیلی کم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و یادداشت کنید:

  • امتیاز ۹۵- ۷۰: نشان می­دهد که عوامل زیادی بر موفقیت بازمهندسی فرایندهای کسب و کار تاثیر می­گذارد.

  • امتیاز ۷۰- ۴۰: نشان می­دهد که عوامل نسبتاً زیادی بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار تاثیر می­گذارد.

  • امتیاز زیر ۴۰: نشان می­دهد که عوامل کمی بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار تاثیر می­گذارد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *