خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت صنعتی / پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

هدف پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع : تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع .

نحوه تکمیل: با توجه به طیف زیر، به هر یک از جملات پرسشنامه امتیاز می دهید:

۱: حیاتی                ۲: مهم                ۳: کم اهمیت

سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است.

نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

نحوه تکمیل: با توجه به طیف زیر به هر یک از جملات پرسشنامه  امتیاز دهید:

۱:حیاتی                       ۲: مهم                         ۳: کم اهمیت

پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع دارای ۳۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

تفسیر نتایج این پرسشنامه به این صورت است:

پرسشنامه فوق به مدیران واحد کیفیت سازمان در شناسایی  عوامل محیطی مدیریت کیفیت جامعه و تعیین میزان  اهمیت این عوامل  کمک میکند.

هرچه امتیاز به دست آمده کمتر باشد نشان دهنده  اهمیت بیشتر عوامل اثرگذار بر اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت  جامع می باشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *