خانه / پرسشنامه مدیریت / روانشناسی سازمانی / پرسشنامه شناسائی کلیشه های حرفه ای

پرسشنامه شناسائی کلیشه های حرفه ای

پرسشنامه شناسائی کلیشه های حرفه ای

 

هدف پرسشنامه : افراد می‌توانند نسبت به اعضای هر گروه کلیشه هائی را داشته باشند. در سازمان، احتمالا افراد کلیشه هایی را نسبت به دیگران حفظ می‌کنند که مبنای آن، متغیری است که اهمیت آنرا نمی‌توان دست کم گرفت یعنی گروه های حرفه ای که افراد به آنها تعلق دارند. آنچه از افراد انتظار داریم و روشی که با آنها رفتار می‌کنیم، تحت تأثیر کلیشه هائی است که درباره حرفه آنها داریم. این تمرین به شما در درک بهتر این پدیده کمک می‌کند.

 

نحوه تکمیل : لطفاً با استفاده از مقیاس زیر، گروه های حرفه ای فهرست شده را با توجه به اینکه هر کدام از افراد این گروه ها چه مقدار ویژگی مذکور را نشان می‌دهند، درجه بندی کنید.

 

تعداد سوالات:  6

 

نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلد پنجم، انتشارات راه‌دان، تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *