پرسشنامه شبکه های ارتباطات

 پرسشنامه شبکه های ارتباطات

 

هدف پرسشنامه : تعیین میزان اثربخشی شبکه های ارتباطات.

نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر مشخص کنید هر کدام از جملات زیر به چه میزان رفتار شما را توصیف می‌کند.

توصیف نمی‌کند:1        2    3    4    5: توصیف می‌کند

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

تعداد سوالات:  16

نوع فایل : Word 2007

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *