خانه / پرسشنامه مدیریت / روانشناسی سازمانی / پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت

پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت

 پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت

 

هدف پرسشنامه : پرسشنامه مذکور میزان گرایش به معنویت را در افراد مورد سنجش قرار می‌دهد. چارچوب اصلی این پرسشنامه استاندارد متعلق به Robert Cloninger از روانشناسان دانشگاه واشنگتن و نویسنده کتاب مشهور Feeling Good: The Science of Well-Being با عنوان “how spiritual are you “است. لیکن سوالات پرسشنامه با توجه به چهارچوبِ معنویتِ اسلامی در مقاله¬ی (منبع : مقیمی و همکاران، 1386) مورد جرح و تعدیل جدی قرار گرفته¬است.

نحوه تکمیل : به منظور انعکاس بهتر نظرات پاسخ¬دهندگان طیف دونقطه¬ای پرسشنامه¬ی اولیه (غلط، درست) به طیف پنج گزینه ای لیکرت تبدیل گردیده است که پاسخگویان درجه موافقت خود با جملات زیر را با انتخاب یکی از گزینه‌های:کاملاً موافق، موافق، ممتنع (نه موافق و نه مخالف)، مخالف، کاملاً مخالف مشخص می نمایند.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

تعداد سوالات:  21

 

نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلد چهارم، انتشارات راه‌دان، تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *