خانه / پرسشنامه مدیریت / روانشناسی سازمانی / پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم

پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم

 پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم

 

هدف پرسشنامه : بررسی وجود روحیه ماکیاولیسم در افراد.

 

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به مقیاس زیر، عددی را که بیانگر احساس شما می‌باشد در کنار هر جمله قرار دهید.
1: کاملاً مخالفم             2: مخالفم         3: نه موافقم، نه مخالفم
4: موافقم             5: کاملاً موافقم

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.

 

تعداد سوالات:  8

 

نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلد چهارم، انتشارات راه‌دان، تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *