خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت امور عمومی و دولتی / پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

 پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

 

 

هدف پرسشنامه  : کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی  با همکاری مشترک نهاد صاحب امتیاز مالیه و حسابداری دولتی  و سازمان مدیریت دولتی  در لندن در سال 2004، اصول و شاخصها و استانداردهای حکمرانی خوب را در سازمان‌های دولتی و خدماتی، طی بیانیه ای منتشر کردند که جهت سنجش حکمرانی خوب در سازمان‌ها از مدل مفهومی زیر استفاده شده است :

 

نحوه تکمیل: هر کدام از این شاخصها و استاندارد های حکمرانی خوب در سازمان‌های دولتی و خدماتی دارای مولفه هایی هستند که پاسخگویان باید در شش بعدی که درپرسشنامه شرح داده شده است و دارای طیف پنج گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد است، وضعیت سازمان دولتی مورد نظر را مورد ارزیابی قرار دهند.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

تعداد سوالات: 35

 

نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *