پرسشنامه ریسک پذیری

 پرسشنامه ریسک پذیری

هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل افراد به ریسک پذیری.

نحوه تکمیل : هر کدام از جملات زیر را بخوانید و با توجه به طیف زیر به آنها امتیاز دهید:
۱: شبیه به من نمی‌باشد؛    ۲: گاهی شبیه به من می‌باشد؛    ۳: معمولاً شبیه به من می‌باشد.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

تعداد سوالات پرسشنامه ریسک پذیری ۲۱ سوال میباشد و نوع فایل : Word 2007 است.

روایی و پایایی پرسشنامه ریسک پذیری : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد چهارم، انتشارات راه‌دان، تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *