خانه / پرسشنامه روانشناسی

پرسشنامه روانشناسی

انجمن پرسشنامه ایران

تیم تحقیقی ما طی تلاش های زیاد اقدام به جمع آوری  پرسشنامه های مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی و پرستاری را بصورت کتابخانه جمع آوری کند . همچنین فعالیت دیگر انجمن در دسترس قراردادن پرسشنامه هایی لاتینی که پایایی و روایی انها هنوز در ایران سنجیده نشده است .

ما در سایت ایران پرسش به جمع آوری جامع پرسشنامه های استاندارد رشته های مختلف ، بخصوص رشته مدیریت سعی در سهولت فرایند تحقیق و پژوهش کشور را داریم . همچنین تیم تخصصی ما برای انجام تحلیل آماری پروژه های شما و پرسشنامه های محقق ساخته در سریع ترین زمان مشاوره می دهد . با در ارتباط باشید برای هر چه بهتر شدن روز آفزون، نظرات خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید.