خانه / پرسشنامه روانشناسی / پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

 برای تعیین روایی این مقیاس، با استفاده از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی سؤال‌های مقیاس با نمره کل مقیاس محاسبه گردید که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها درمقیاس مربوطه و ابعاد آن، در جدول شماره (۱) آمده است.

برای محاسبه پایایی مقیاس مذکور و ابعاد آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ضریب آلفای کرونباخ نشانگر پایایی مناسب مقیاس و ابعاد‌ آن بود. نتایج در جدول شماره (۱) منعکس شده است.

جدول شماره ۱: طیف ضرائب همبستگی گویه‌ها با نمره کل مقیاس‌ رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مربوطه در جدول زیر :

مقیاس‌ها

روایی

پایایی

رفتار شهروندی

           ۸۵/۰-۶۷/۰

۰۰۰۱/۰

۸۶/۰

 

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف به منظور تعیین میزان رفتار شهروندی کارکنان تدوین شده است .

پرسشنامه دارای ۲۴ سوال است.

 نوع فایل به صورت word 2007 میباشد.

برای پرسشنامه های دیگر روانشناسی در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *