پرسشنامه خود ارزیابی

پرسشنامه خود ارزیابی

هدف پرسشنامه : این پرسشنامه، در شناسایی عواملی که انجام خودارزیابی را برای سازمان‌ها ضروری می‌کند، به مدیران کمک می‌کند.

 

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، نظر خود را درباره اهمیت هر مورد در آغاز و استمرار خودارزیابی بیان کنید.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

تعداد سوالات:  15

 

نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *