پرسشنامه توسعه رهبران

 پرسشنامه توسعه رهبران

 

هدف پرسشنامه :پرسشنامه زیر به بررسی میزان آمادگی رهبران ارشد در توسعه سایر رهبران در سازمان‌های شما کمک می کند.

این پرسشنامه، شاخصی در اختیار شما قرار می‌دهد که از طریق آن توسعه فعالیت رهبری در سازمان بررسی می‌شود.

 

نحوه تکمیل : احساس خود را در مورد رخداد هرکدام از عوامل زیر در سازمان خود بیان کنید آنگاه اعداد را با هم جمع کنید تا یک امتیاز کلی به دست آید.

قطعاً نه (0)        به میزان کمی (2)            تا حدودی (4)
مقدار نسبتا زیادی (6)    مقدار بسیار زیادی (8)        کاملاً (10)

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 6 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

تعداد سوالات:  7


نوع فایل
 : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *