خانه / پرسشنامه مدیریت / پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه‌ای معلمان جدید

پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه‌ای معلمان جدید

پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه‌ای معلمان جدید

هدف: گروه استانداردهای حرفه‌ای آموزشی در ایالت کنتاکی آمریکا برای آمادگی و ارائه گواهینامه به معلمان، استانداردهای نه‌گانه‌ای را در ژوئن ۱۹۹۳ میلادی طراحی نموده و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ میلادی نیز آن را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار داده است. این استانداردها عبارتند از:استاندارد اول: طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی آموزشی،استاندارد دوم: ایجاد و حفظ جو یادگیری،استاندارد سوم: اجراء و انجام تدریس،استاندارد چهارم: سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری،استاندارد پنجم: ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش،استاندارد ششم: همکاری با همکاران، والدین و دیگران،استاندارد هفتم: فعالیت در جهت توسعه حرفه‌ای،استاندارد هشتم: دانش‌محتوایی،استاندارد نهم: تکنولوژی آموزشی،(Kentucky Education Professional Standards Board, 1999, P. 1-5)

نحوه تکمیل: برای سنجش هر یک از استانداردها از عبارات مختلفی در دسته های جداگانه استفاده شده است که دارای طیف پنج گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد است.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه‌ای معلمان جدید دارای ۴۵ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه‌ای معلمان جدید : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوازدهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *