خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت بازرگانی / پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

هدف پرسشنامه  : تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از موارد بیان شده در پرسشنامه، میزان قوت و ضعف عملکرد سازمان در آن مورد و همچنین اهمیتی که آن مورد دربازاریابی دارد را مشخص کنید.

توضیحات : ۴۱ سوال این پرسشنامه «اهمیت عوامل» را با دو گزینه «زیاد» و «کم» سنجیده و «وضعیت عملکرد بازاریابی در هر عامل» را با ۵ گزینه دیگر مورد ارزیابی قرار داده است. لذا تعداد سوالات این پرسشنامه را می توان ۸۲ سوال دانست.

ضمناً نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی دارای ۸۲ سوال است.

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

کاربرد : پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، پروژه های تحقیقاتی

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *