خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت صنعتی / پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع

 

هدف پرسشنامه: بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان.

نحوه تکمیل: با توجه به طیف، نظر خود را درباره پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان مشخص کنید.

سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  سوال ۳ گزینه ای و ۹ سوال ۵ گزینه ای طراحی شده است.

و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

امتیاز دهی و تفسیر نتایج این پرسشنامه به صورت زیر میباشد:

  • برای هر گزینه بله ۳، تا حدودی ۲ و خیر ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

  • برای هر گزینه برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد اعتماد به تامین کننده با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:

مجموع امتیازات خود را محاسبه می کنید و در اینجا می نویسید: ……………

  • امتیاز۶۰-۴۰: نشان دهنده این است که برنامه مدیریت کیفیت جامع ، تاثیر زیادی بر سازمان و عملکرد آن داشته است.

  • امتیاز ۴۰-۲۰: نشان دهنده این است که برننامه مدیریت کیفیت جامع تا حدودی بر سازمان و عملکرد آن تاثیر داشته است.

  • امتیاز زیر ۲۰: نشان دهنده این است که تاثیر بسیار کم برنامه مدیریت کیفیت جامع بر سازمان و عملکرد آن بوده است.

پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع دارای ۱۴ سوال است. و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

 

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *