خانه / پرسشنامه محقق ساخته / پرسشنامه بررسی ارزشیابی توصیفی

پرسشنامه بررسی ارزشیابی توصیفی

پرسشنامه بررسی ارزشیابی توصیفی

به طور کلی مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه گیری نماید نه متغیر دیگری را. اگر وسیله اندازه گیری از لحاظ خصیصه مورد نظر دارای روایی کافی نباشد ، نتایج پژوهش بی ارزش خواهد بود (هومن ، ۱۳۸۰).

برای تعیین روایی پرسشنامه بررسی ارزشیابی توصیفی، پرسشنامه ساخته شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادی اساتید دیگر قرار گرفت و بر پایه نظرات این متخصصان تجدید نظر و اصلاحات لازم در آن صورت گرفت. همچنین قبل از اجرای پرسشنامه در آموزش و پرورش ناحیه …….، پرسشنامه توسط تعدادی کارشناس ذیربط مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

پایایی پرسشنامه بررسی ارزشیابی توصیفی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است (هومن ، ۱۳۸۰). برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی وجود دارد از جمله روش اجرای دوباره (باز آزمایی) ، روش موازی (همتا) ، روش دو نیمه کردن ، روش کودر – ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ . به منظور برآورد پایایی در این تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است.محاسبه آلفا با برنامه آماری spss بوده است که میزان آن برایر ۹۵/۰ است.

درپرسشنامه بررسی ارزشیابی توصیفی، از معلمان اطلاعاتی در مورد سن، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی ، سابقه خدمت و آیا در کلاس های ضمن خدمت شرکت کرده اند یا خیر گرفته شده است.مشارکت های گروهی میان معلمان، افزایش روحیه پژوهش در امر تدریس، مبادلات اطلاعات میان معلمان و پرورش ایده های نو در شیوه های تدریس از جمله موارد سوالات در پرسشنامه این تحقیق بوده است.

در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳۶ سوال می باشد و فایل به صورت word 2007  میباشد ، که بر اساس مقیاس لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تنظیم شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *