خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت صنعتی / پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان

پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان

 پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان

هدف پرسشنامه : بررسی اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان.

نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از اقدامات زیر در زمینه کیفیت را در سازمان خود مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان دارای ۲۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی و تفسیر نتایج این پرسشنامه :

برای هر گزینه خیلی کم ۱، کم ۲، متوسط ۳، زیاد ۴ و خیلی زیاد ۵ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را برای هریک از ابعاد پرسشنامه با توجه به ابعاد  که در فایل پرسشنامه ، بعد از دانلود محاسبه کنید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه می کنید و مینویسید:

-امتیازات ۱۰۰-۷۰ : نشان دهنده  توجه زیاد سازمان  به کیفیت و انجام اقدامات لازم در این زمینه است.

امتیازات ۷۰-۴۰: نشان  میدهد  که سازمان تا حدودی به اقدامات مربوط به کیفیت توجه دارد.

امتیاززیر۴۰: نشان دهنده توجه بسیار کم سازمان  به انجام اقدامات در زمینه کیفیت  می باشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *