خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت بازرگانی / پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

هدف پرسشنامه : ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات

نحوه تکمیل : میزان اهمیت عوامل زیر در تصمیم گیری جهت صادرات به یک بازار خارجی را مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی دارای ۵۹ سوال است .

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

تفسیر نتایج:

پرسشنامه فوق میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به یک بازار خارجی را مورد بررسی قرار می­دهد. با توجه به این عوامل و برنامه ریزی برای مواجه اثربخش با آنها، می­توان حجم صادرات را افزایش داد. این عوامل عبارتند از:

  • بعد سیاست:
  • بعد پتانسیل بازار:
  • بعد اقتصادی:
  • توسعه و عملکرد:
  • بعد فرهنگ:
  • بعد زیر ساختار:
  • بعد حقوقی:

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد اول، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای دیگر پرسشنامه های مدیریت و روانشناسی روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *