خانه / پرسشنامه مدیریت / روانشناسی سازمانی / پرسشنامه ارزش های شخصی

پرسشنامه ارزش های شخصی

پرسشنامه ارزش های شخصی

 

هدف پرسشنامه : تعیین ارزش هایی که برای هر فرد بیشترین اهمیت را دارند.

 

نحوه تکمیل : : در پرسشنامه زیر، 16 جمله بیان شده است. با توجه به مقیاس زیر 0 (مهم نمی‌باشد) تا 100 (بسیار مهم می‌باشد)، اهمیت هر کدام از جملات را مشخص کنید.

مهم نمی‌باشد    0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100    بسیار مهم می‌باشد

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 11 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

تعداد سوالات:  16

 

نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلد چهارم، انتشارات راه‌دان، تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *