خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت امور عمومی و دولتی / پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل

پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل

پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل

هدف : هدف از این پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل می باشد .

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید .

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.

و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل دارای ۲۷ سوال است.

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی و تفسیر نتایج :

  • برای گزینه های کاملاَ موافقم ۵ امتیاز ، برای موافقم ۴ ، برای نه موافقم نه مخالفم ۳، برای مخالفم ۲ امتیاز و برای ۱ امتیاز در نظر بگیرید .

  • امتیاز موارد ۲۲ تا ۲۷ را معکوس کنید . یعنی برای کاملاَ موافقم ۱ ، موافقم ۲ ، نه موافقم نه مخالفم ۳ ، مخالفم ۴ و کاملاَ مخالفم ۵ امتیاز در نظر بگیرید .

مجموع امتیازات خود را محاسبه و یادداشت کنید:

  • امتیاز ۱۳۵- ۹۵ : نشان دهنده اخلاق کاری بالای کارکنان هتل می باشد .

  • امتیاز ۹۵ – ۵۵ : نشان می دهد که اخلاق کاری کارکنان هتل تا حدودی بالا است .

  • امتیاز زیر ۵۵ : نشان دهنده اخلاق کاری بالای کارکنان هتل می باشد .

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

لذا روایی و پایایی پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل، در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

 منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.