خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت امور عمومی و دولتی / پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق دولت الکترونیک، موانع اجرا، اولویت ها و مزایای حاصل از آن.

نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در زمینه دولت الکترونیک مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک دارای ۸۸ سوال است.

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

پرسشنامه فوق ،مجموعه عواملی را ارائه می دهد که از طریق آن ها می توان به شناسایی میزان اهمیت عوامل اصلی توسعه دولت الکترونیک و موانع اصلی توسعه آن، اولویت های اصلی دولت الکترونیک در ایجاد مزیت برای شهروندان،مزایای اصلی آن برای دولت و نگرانی های اصلی از اجرای دولت الکترونیک می پردازد.

این موارد به شرح زیر می پردازد:

  • عوامل اصلی توسعه دولت الکترونیک : موارد ۱ تا ۱۶

  • موانع اصلی توسعه دولت الکترونیک : موارد ۱۷ تا ۲۹

  • اولویت های اصلی در ایجاد مزیت برای شهروندان : موارد ۳۰ تا ۳۶

  • مزایای اصلی برای مدیرت : موارد ۳۷ تا ۴۱

  • مزایای اصلی برای مدیرت : موارد ۴۲ تا ۴۸

نگرانی های اصلی از اجرای دولت الکترونیک :

  • در بین شهروندان : موارد ۴۹ تا ۵۸

  • در بین مدیریت ها : موارد ۵۹ تا ۶۷

  • در بین دولت : موارد ۶۸ تا ۷۳

  • اطلاعات ارائه شده از طریق دولت در وب سایت : موارد ۷۴ تا ۸۲

  • تسهیلاتی که به استفاده آسان از وب سایت دولت کمک می کند: موارد ۸۳ تا ۸۸

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. 

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *