خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت بازرگانی / پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

 پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی سیستم های بازاریابی

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی دارای ۶ سوال است.

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی و تفسیرنتایج پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی :

برای هر گزینه :الف” ۱، “ب” ۲، “ج” ۳ و “د” ۴ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات شما بین ۱ تا ۲۴ می­شود. میزان اثربخشی فعالیت های بازاریابی با توجه به موارد زیر تعیین می­شود:

  • ۰: غیر اثربخش،

  • ۹- ۵: ضعیف،

  • ۱۴- ۱۰: منطقی،

  • ۱۹- ۱۵: خوب،

  • ۲۴- ۲۰: عالی.

کاربرد : پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، پروژه های تحقیقاتی

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *